Facebook Pagelike Widget

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Nasze przedszkole, przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Jest to projekt, którego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa.

Dzieci w grupach wraz z nauczycielem wybrały już maskotkę – Misia, któremu zostanie nadane imię. Wybrana maskotka w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Mis zostanie wyposażony w kronikę, w której rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek oraz odrysują lub odbiją swoją rączkę (praca w domu).  Kolejność wędrówki misia określi nauczyciel (losowa lub według dziennika). Serdecznie zapraszam wszystkich naszych Rodziców do włączenia się do w/w projektu.

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY:

„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

 

 • Organizatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 jest Grupa MAC S.A.
 • Autorem projektu jest Aneta Konefał

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

 1. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 2. tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 3. wprowadzenie dziecka w świat literatury
 4. budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 5. przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 6. kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 7. rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 8. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 9. kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
 10. włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 11. promocja przedszkola,
 12. rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

 

 

Zmień wielkość czcionki
Zmiana kontrastu