Z wizytą w Bibliotece

Dzieci z naszego przedszkola odwiedziły Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzeszowicach. Celem wycieczki było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki, poznanie pracy bibliotekarza oraz wzbogacenie słownictwa dzieci. Podczas spotkania Pani bibliotekarka opowiedziała nam o swojej pracy, zapoznała z zasadami zachowania w bibliotece, pokazała pomieszczenia oraz zachęcała dzieci do przychodzenia wraz z rodzicami i wypożyczania książek. Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze za co serdecznie dziękujemy.

Zmień wielkość czcionki
Zmiana kontrastu