Facebook Pagelike Widget

O Nas

Niepubliczne Przedszkole „ISKIERKI”

jest placówką nowoczesną, twórczą. Wizją naszego przedszkola jest myśl „Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą skrzydła”. Podążając za tą myślą, rozwijamy u dzieci poczucie przynależności do rodziny i środowiska, krzewimy kulturę regionalną oraz rozwijamy indywidualne uzdolnienia i zainteresowania każdego dziecka.Duża ilość urozmaiconych zajęć dodatkowych oraz różnorodne materiały, z których dzieci mają możliwość tworzenia, zachęcają i inspirują je do podejmowania działań twórczych oraz rozwija wyobraźnię.

iskierki krzeszowiceMisją naszego przedszkola jest kształtowanie u dziecka postaw moralnych, umiejętności odróżniania dobra od zła. Mało liczne grupy pozwalają stwarzać atmosferę spokoju i bezpieczeństwa. Tworzymy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole. Wspieramy działania wychowawcze rodziców.

iskierki krzeszowiceSpołeczność przedszkola akceptuje dziecko takim jakie ono jest i stwarza mu warunki do optymalnego rozwoju we wszystkich obszarach.

PRIORYTETAMI NASZEGO PRZEDSZKOLA SĄ:

iskierki krzeszowiceDziecko zdrowe i bezpieczne

iskierki krzeszowiceTwórczy i aktywny przedszkolak

iskierki krzeszowiceRodzice – partnerami naszego przedszkola

DZIECI KTÓRE UCZĘSZCZAJĄ DO NASZEGO PRZEDSZKOLA :

iskierki krzeszowicesą twórcze, aktywne, ciekawe świata. Mają poczucie własnej wartości, umieją współdziałać w zespole, są otwarte na nowe doświadczenia.

iskierki krzeszowicesą odpowiedzialne za własne postępowanie, znają i stosują się do zasad ustalonych w przedszkolu, unikają zagrożeń, dbają o higienę własną i środowiska.

iskierki krzeszowiceznają i stosują zasady kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach, szanują innych ludzi, okazują szacunek dla symboli narodowych i religijnych.

iskierki krzeszowicesą samodzielne i zaradne.

iskierki krzeszowicesą wrażliwe na krzywdę innych ludzi i zwierząt, nie są obojętne wobec niewłaściwych zachowań innych.

 

Zmień wielkość czcionki
Zmiana kontrastu