Górnik

1 grudnia 2016 w naszym przedszkolu gościliśmy Górnika. Nasz gość zapoznał dzieci ze specyfiką swojego zawodu. Ciekawie opowiadał o pracy w kopalni, przybliżył nam wizerunek patronki górników- Świętej Barbary, oraz opowiedział legendę o skarbniku mieszkającym pod ziemią. Przedszkolaki miały okazję przyjrzeć się z bliska czako górniczej i odznaczeniom, które górnicy otrzymują za długoletnią ciężką pracę w kopalni, opowiedział również dzieciom jakie znaczenie mają kolory pióropusza na czapce. Przedszkolaki chętnie oglądały górniczy mundur oraz wysłuchały opowieści przedstawianych przez górnika. Dużym zainteresowaniem cieszyły się odznaczenia na mundurze. Nasz gość nawiązał świetny kontakt z przedszkolakami, chętnie odpowiadał na ich bardzo wnikliwe pytania, a na zakończenie poczęstował wszystkich cukierkami.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w naszym przedszkolu oraz czas poświęcony przedszkolakom.

 

Zmień wielkość czcionki
Zmiana kontrastu